Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Özel Kalem Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

  • Başkan'a en iyi hizmetin ve en sağlıklı bilgilerin verilmesini sağlamak.
  • Başkan'ın görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı olmak ve Başkan'ın mevcut yükünü hafifletmek
  • Başkan tarafından düzenlenen protokol,davet ve törenlerin işleyişini kontrol etmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
  • Başkan'ın randevularını planlamak ve sözlü talimatlarını ilgili kişi ve kuruluşlara iletmek veya iletilmesini sağlamak.
  • Başkan'ın kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek havale ve imza dosyalarını kontrol etmek.
  • Birimimizle ilgili toplantıları organize etmek.
  • Başkan'ın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde gerekli hazırlıkları ve organizasyonları yerine getirmek.
  • Olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında valilik makamı,silahlı kuvvetler,ilgili kurumlar ve Başkanlık Makamı ilişkilerinin gerektirdiği hizmetleri Başkanımızın direktifleri doğrultusunda yürütmek.
  • Bayram ve törenlere Başkan'ın zamanında katılması için saat ve yer tesbiti yaparak ,Başkan'a iletmek.