Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Hukuk İşleri Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Hukuk İşleri Müdürlüğünü temsil etmek
 • Harcama yetkisini kullanmak
 • Belediyenin taraf olduğu davalarda avukatlık aracılığı ile Belediyenin temsil edilmesi
 • Görüş istenmesi durumunda avukatlık aracılığıyla görüş belirtmek
 • Müdürlüğünün Bütçesini hazırlamak / hazırlatmak.
 • Müdürlüğü bazında Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını yürütmek ve hazırlanmasını sağlamak.
 • Gerekli görüldüğünde ilgili yönetmelik hazırlamak ve çıkartmak.
 • Birimlerden ve diğer Kamu Kurumlarından gelen evrakları inceleyerek, bir işlem gerektiriyorsa işlemi yaptırtmak ve kontrol etmek. Bir işlem gerektirmiyorsa dosyasına kaldırtmak.
 • 1136 sayılı Avukatlık kanununa göre Hukuk Müşavirliği hizmetlerini vermek.
 • Açılacak olan davaları açmak
 • Açılmış olan davalara cevap vermek
 • Bu davaları yerel ve üst mahkemelerde temsil etmek ve duruşmalarına girmek
 • Açılmış olan ve açılacak olan icra takiplerini yapmak
 • Belediye encümeni, Belediye Meclisi ve Belediyenin diğer Müdürlüklerince sorulan hukuki konulara görüş belirtmek
 • Belediye Başkanının verdiği özel görevleri yerine getirmek.
 • Gerekli gördüğünde mevzuatlarla ilgili bilgilendirme seminerleri vermek.
 • Belediye avukatlığında devam eden davaların listesini tutup sınıflandırmasını yapmak.
 • Birimlerden gelen evrakları inceleyerek, bir işlem gerektiriyorsa işlemi yapıp müdürün onayına sunmak. Bir işlem gerektirmiyorsa dosyasına kaldırmak.
 • Mahkemeden gelen evraklara verilecek yanıtlar konusunda birimlerden bilgi ve belge isteyip, gelecek yanıtların süresini takip etmek.
 • Mahkemeden gelen evrakları inceleyerek, bir işlem gerektiriyorsa işlemi yapıp avukatın onayına sunmak. İşlem gerektirmiyorsa değişikliği dava listesine işleyip, evrakı dosyasına kaldırmak.
 • Diğer kamu kurumlarından gelen evrakları inceleyerek, bir işlem gerektiriyorsa işlemi yapıp müdürün onayına sunmak. Bir işlem gerektirmiyorsa dosyasına kaldırmak.
 • Gelen evrak - giden evrak dosya ve listesini takip ve tanzimini yapmak.
 • Mahkemelerde ve büroda yapılacak harcamalar için ödeme evraklarını yapmak.
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat talep dosyalarını hukuki yönden inceleyerek ruhsat verilecek ve verilmeyecek yerleri tespit etmek