Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

  • Müdürlüğün Belediye Meclisindeki kuruluş kararı ve/veyailgilimevzuatındasayılan yetki, görev ve sorumluluklarına özet olarak yer verilir.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ;. 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince, Düzce Belediye Meclisi'nin 10/11/2006 tarih ve 29 / 381 sayılı kararıyla kurulmuş İdari Yürütme organıdır. Yetkisi : Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda , tüm personelin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile bu personelin işi gereğince verilecek eğitimler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi. Görevleri :
  • Personel Özlük İşleri,
  • Personel Eğitimi,
  • Sivil Savunma Hizmetleri,
  • Özel Güvenlik Hizmetleri denetimi. Sorumluluğu : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı, Belediye Başkanına, Belediye Başkan Yardımcılarına, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı Sorumludur.