Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Kültür İşleri Müdürlüğü

            Düzce Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Düzce Belediye Meclisinin 10/11/2006 tarih ve 29 / 381 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

            Yönetim Hizmetleri Birimi

            Teknik Hizmetler Birimi

            Kültür Sanat Etkinlikleri ve Projeler Birimi

            Etkinlik Uygulama ve Koordinasyon Birimi

            Meslek Edindirme Kursları Birimi

            Şehir Tiyatrosu Birimi

            Orkestra ve Sanat Toplulukları Birimi

            Belediyespor Birimi’nden oluşur.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

            Stratejik Plan, Performans Yönetimi ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak,

            Bakanlıklar aracılığı ile yapılacak etkinliklerin yazışmalarını yapmak, iş ve işlemlerini takip etmek,

            Düzce Belediyesi Kültür Yayınlarını hazırlamak, baskı ve uluslararası kitap numarası (ISBN) işlemlerini yürütmek,

            Yapılacak etkinliklere finans sağlamak amacı ile Bakanlık Projeleri hazırlamak ve uygulamak,

            Tiyatro, sinema, festival, fuar, konser, anma programı, sergi, konferans, söyleşi, panel, şiir dinletisi vb. kültür sanat faaliyetlerinin stratejik plan ve performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapmak, Başkanlık Onayına sunmak ve icrasını gerçekleştirmek,

            Kültür merkezi ve sergi salonlarının kültür sanat programlarını hazırlamak ve organizasyonları yapmak,

            Etkinliklerin duyurulmasında sosyal medya mecraları (Facebook, Twitter vb.) kullanılarak ilgili birimlerle koordineli olarak, sms ve reklam çalışmalarını gerçekleştirmek,

            Yapılacak etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması amacıyla afiş, billboard, davetiye vb. materyalleri hazırlamak, basmak ve dağıtımını yapmak,

            Düzce’nin milli, manevi, tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. faaliyetleri düzenlemek veya bu alanlarda düzenlenmiş organizasyonlara katılmak,

Kültür sanat alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. kuruluşlara destek sağlanmak, işbirliği yapmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,

            Kütüphane hizmetlerinin halkla bütünleştirilmesi ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,

            Belediye  sorumluluğunda  bulunan  tarihsel  ve  kültürel  kalıpların  korunup  geliştirilmesi ve  tanıtılması  ile  ilgili  yayın  faaliyetlerini  yürütmek,

            Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile   yapılacak faaliyetlerde  işbirliğinde bulunmak,

            Yıl boyunca sanat organizasyonlarını takip ederek farklı sanat disiplinlerinden Düzce’nin sanat ortamına katkı sunacağı düşünülen sanatçılar ya da sanat galerisi yöneticileri ile görüşmek ortak sergi projeleri geliştirmek, modern ve çağdaş sanat örneklerini içeren sergileri kente taşımak, 

            Çocuklara, gençlere ve yaşlılara  yönelik  çeşitli  etkinlikler  düzenlemek,  topluma  kazandırılması  konusunda  tedbirler  almak,

            Spor  etkinlikleri,  yarış  -  yarışmalar  tertip etmek ve başarılı  öğrencileri  teşvik  edici  ödüllerle  desteklemek,

            Geleneksel El Sanatları eğitimi, meslek edindirme eğitimleri, sosyal farkındalık eğitimleri, sanat eğitimleri etkinlikleri yapmak,

            Kentin her noktasındaki halka meslek ve iş becerisi kazandıran sosyal eğitim çalışmaları ve halkımızın geleneksel sanatlara eğilimini artırarak, bu sanat dallarında beceri kazanmalarını sağlamak adına eğitim çalışmaları planlamak ve vatandaşın hizmetine sunmak,

            Halkımıza bilgi, beceri veya meslek kazandırmaya ve ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek. Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine uyum sağlamalarına yardımcı olacak eğitim imkânları hazırlamak,

            Kültürümüzü yurt ve dünya çapında yaygınlaştırarak tanıtmak için teknik ve estetik düzeyi yüksek, nitelikli yerli oyunlar sahneleyerek ulusal değerlerimizi evrenselleştirmek, bunun yanı sıra dünya tiyatro edebiyatının nitelikli oyunlarını tanıtarak seyircilerini evrensel bir kültür ortamında buluşturup tanıştırmak,

            Evrensel değerdeki sanat yapıtlarını sergileyerek kent ve yurt genelinde yayılmasını sağlamak, sanatsal çalışmalarını halka sunmak, şenlik, kutlama, anma, festival, davet, protokol ve benzeri kültürel organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışı konser, gösteri vb. etkinlik ile kültürel faaliyetlere katılmak,

            Resmi Törenlerde Bando hizmeti vermek,

            Mehter Takımının faaliyetlerini yürütmek,

            Şehrimizin  istek  ve  ihtiyaçların  göre  spor  kursları  ve  müsabakaları      düzenlemek,