Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KURULUŞ

2003 yılında Düzce Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile kurulan Kültür Müdürlüğü, 2007 yılında norm kadroların tahsisinin ardından Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü adı altında hizmetlerine devam etmektedir.

Müdürlük; yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür-sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak ve Düzce'nin sosyal ekonomik değerlerine yönelik projeler üretmek amacı ile hizmet vermektedir.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediye'nin kültürel ilişkileri kapsamındaki etkinlikleri değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip Başkanlık Onayı'na sunar. Onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.

 Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.

 Belediye'nin sorumluluğunda bulunan tarihi ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.

 Bölge halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak, kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.

 Mesleki - Sosyal ve Kültürel konularla ilgili tanıtım filmleri, multivizyon, sinevizyon ve slayt gösterimleri yapar.

 Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.

 Gençler ve çocuklara yönelik eğitim kültür ve sosyal içerikli kurslar açar.

 Sanat ve Bilim Akademisi açar.

 Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.

 Geleneksel yapımızın bir parçası olan Mehteran'ın çalışmalarını takip eder ve çeşitli alanlarda gösterilerini sağlar.

 Çeşitli dallarda eğitici, öğretici, sosyal becerileri geliştirici meslek edindirme kursları

ile ÖSS, OKS hazırlık kursları açar.

 Gençlik, Kadın ve Çocuk komisyonları oluşturur.

 Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.

 Beldenin muhtaç ailelerine imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımda

bulunur.

 Çocuklar, özürlüler, yaşlılar, kimsesizler ve toplumun değişik kesimlerine yönelik

her türlü rehabilitasyon programlan düzenler. Spor etkinlikleri, yarış ve yarışmalar tertip eder.

 Ortak yürütülecek faaliyetlerde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile

işbirliği yapar.

 İhtiyaç duyulması halinde bölge halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir ve geniş kitlelere duyurulmasını sağlar.

 Belediye Kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi, ilgili

birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar ve etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve Sosyal Belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlar.

 Kültürel hayata katkıda bulunmak amacı ile çeşitli konularda kitap, broşür, dergi,

afiş , vs hazırlayarak halka ulaşmasını sağlar.

 Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.

 Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve

düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.

 Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda

tedbirler alır.

 Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunur.

 Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile

görev yapar. Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlar.

 Özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, beldenin kültür düzeyinin gelişmesi ve

yükselmesi için yurtiçi ve yurtdışı görevler alarak, seminerlere katılır.