Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Temizlik İşleri Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

  • Belediyemiz mahalle ve mücavir alanlarının çöp toplama nakli ve temizlik hizmetleri
  • Kent merkezinin el ve süpürge aracı ile süpürme hizmeti
  • Ana arter yolların yıkanması hizmeti
  • Park ve Bahçelerin temizliği hizmeti
  • Katı Atık Vahşi Depolamadan Düzenli Depolamaya geçiş çalışmaları Katı Atık Birliği adına yürütülmesi hizmeti
  • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlanan atık pil toplama projesinin devam etmesi, bu konunun gündemde tutulabilmesi
  • Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
  • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
  • Atık Madeni Yağların Kontrolü Yönetmeliklerin yorumlanıp, Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, belediyenin bu yönetmeliklerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması,
  • Bu yönetmeliklerle ilgili vatandaşlarda yeterli bilincin oluşması için, halkın eğitimi çalışmalarının başlatılarak, pilot bölgeler oluşturulması ve bu yönetmeliklerin hayata geçirilmesi