Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü

A. Kuruluşun Genel Tanımı

            Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımını

güven içerisinde temiz, uygun araçlar ile eğitimli şoförlerle hedeflenen saat dilimi

içerisinde sağlamak için çalışmaktayız.

Tüm kentin trafik düzeni ve akışını belirlemek, "S ve T" plaka hizmetlerini

denetlemek ve sunmak, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kapsamında elektronik

trafik denetleme sistemini sağlamak, sosyal ve spor alanlarında vatandaşlarımızın

ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, araç takip sistemi ile duraklardaki vatandaşa araç ve

güzergah hakkında anlık bilgi aktarmak, tüm otobüs duraklarının temini ve bakımı

yapmak görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

            Hedefimiz insanların istedik]eri yere istedikleri zaman diliminde güvenli bir

şekilde ulaşımını sağlamaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

            Belediyemiz sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve tarafımıza yetki verilmiş olan diğer kanun, yönetmelik genelgeler ve mer'i mevzuatlarla kent içi ulaşım planlamasını güvenlik ve ekonomik yönleriyle üst düzeyde verim alınmasını sağlayacak şekilde yapmak yollar üzerinde trafik güvenliği bakımında her türlü ulaşım, güzergah ve işletme etütlerini hazırlamak, toplu taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamakla görevlidir.

Ulaştırma Hizmetlerinin Görevleri :

Büro hizmetleri vermek (Tüm kurum içi ve kurum dışı gelen – giden yazıların cevaplandırılarak sonuçlandırılmaları),

Toplu taşıma hatlarını ve güzergahlarını tespit etmek

Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatlerini, başIama ve bitiş saatlerini belirlemek,

Hali hazırda ki hatlarda yolcu artışlarını takip etmek ve yeni oluşan yerleşim birimlerini tespit ederek toplu taşıma ihtiyaçlarını belirlemek,

Çalıştırılmakta olan Özel Halk Otobüslerinin Yönetmelikler çerçevesinde denetimini yapmak,

Şehir içerisindeki cenaze merasimlerine ulaşım sağlamak

Düzce Spor Kulübünün ve diğer amatör spor kulüplerinin imkanlar dahilinde ulaşımını sağlamak,

Kanunlarla ve Belediye Meclisi Kararları ile belirlenmiş olan İndirimli ya da ücretsiz taşıma hakkı bulunanların hak sahipliğini tespit ederek Seyahat Kartlarını almalarını sağlamak

Belediye sınırları dahilinde S plaka ticari amaçla yolcu taşıyan kişi ve kuruluşlara güzergah izin belgesi verilmesini sağlamak,

Belediye sınırları içerisinde ticari taksi hizmeti yapmakta olan kişilerin plaka devir işlemlerini, durak işlemlerini yerine getirmek, yeni T plaka alan hak sahiplerine Tahsis belgesi tanzim etmek.

Belediye sınırları içerisinde otobüs durak ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ihtiyaçların giderilmesini sağlamak

Şehir merkezinde bulunan kavşaklarda düzenlemeleri yapmak,

Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

Ulaşım ana planı yapmak, yaptırmak.