Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Yazı İşleri Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Meclis

 • Gündemin Hazırlanması
 • Gündemin Duyurulması-Tebliği
 • Meclis Toplantı Tutanağının Hazırlanması
 • Meclis Tutanak Özetinin Yazılması
 • Meclis Kararlarının Yazımı
 • Meclis Kararlarının Tebliği/ Arşivi

 

Encümen İşlemleri

 • Encümen Gündemin Hazırlanması
 • Encümen Özet Defterinin Yazılması
 • Encümen Kararlarının Yazımı
 • Encümen Kararlarının Tebliği / Arşivi
 • İhale Kararlarının Yazımı/ Tebliği

 

Genel Evrak -Dağıtım İşlemleri

 • Gelen evrak kaydının yapılması
 • Evrakın iç ve dış birimlere teslimi
 • Dosya ve arşive kaldırılması
 • Giden evrakın yazımı
 • Kaydının yapılması
 • Evrakın iç ve dış birimlere teslimi
 • Dosya ve Arşive kaldırılması

 

İdari İş ve İşlemler

 • Başkanlık Vekalet İşlemleri
 • Başkanlık Yetki Devri İşlemleri
 • Başkan Yardımcıları Vekalet İşlemleri
 • Mal Bildirimi İşlemleri
 • Personel Özlük İşlemleri
 • Taşınır Mal İşlemleri
 • Mevzuat Yayın Abone İşlemleri

 

İlan İşlemleri

 • İlanların yapılması (Pano- hoparlör)
 • İlan tutanaklarının yazılması, imzalanması
 • Dosya ve Arşive kaldırılması

 

Posta İşleri

 • Posta ücret ödeme makinasına avans yüklenmesi
 • Posta evrakının makineden geçirilmesi
 • Posta kayıt defterinin tutulması

 

Evlendirme İşlemleri

 • Nikah başvuruları/ evraklarının temini
 • Nikah akdinin yapılması
 • Nikah akitlerinin Nüfus Müd.bildirimi
 • Dosya ve Arşive kaldırılması