Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Zabıta Müdürlüğü

Zabıtanın Görevleri:

Belediyemiz sınırları içerisinde görev alanımıza giren Kanunlar ve bunlara bağlı Yönetmelikler, Tüzükler mer’i mevzuatlar çerçevesinde Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren tüm konularda sorunların giderilmesinde, düzenin sağlanmasında, çeşitli talimatların yerine getirilmesinde görevlidir.

1- Belediyemiz sınırları içerisinde genel anlamda halkın huzurunu ve esenliğini sağlayıp korumak, Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren tüm konularda denetimlerin yapılması ve düzenin sağlanması.

2- Tüm kurum içi, kurum dışı ve vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçe evraklarının takibinin yapılarak cevaplandırılması, sonuçlandırılmaları.

3- Resmi kurumlar, tüm Belediye içi müdürlükler yazı ile talep geldiğinde gerekli Zabıta desteği verilmesi, görevlendirilmesi.

4- İlimizde kurulan pazaryerlerinin pazarların kurulduğu günlerde genel kontrollerinin ve düzenlemelerinin periyodik bir şekilde yapılmasının sağlanması.

5- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak.

6- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik kapsamında işyerlerinde ruhsat kontrolü yapılması, ruhsat başvurusu yapan kişi ve tüzel kişilere (Sıhhi Ruhsat, Gayrisıhhi Ruhsat, Umuma Açık işyerleri, Tatil Ruhsatları, Canlı Müzik İzini, Mesul Müdür Belgeleri) düzenlenerek başvuru sahiplerine verilmesi, takibi yapılarak sonuçlandırılması.

7- Şehir merkezinde Genel Trafik düzeninin sağlanması,

8- Tüm milli bayramlarda, resmi törenlerde ve açılışlarda açılışın olduğu yerde gerekli tedbirlerin alınarak düzenlemelerin ( Bayrak ve Afişlerin asılması toplanması, kürsü, çelenk temini, kontrolü, ses düzeni, platform, vb.)  yapılmasını sağlayarak tören alanının hazır hale getirilmesinin sağlanması.

9- Belediye Encümen ve Meclis Kararlarının ilgili yerlere tebliğinin yapılarak takibinin sonuçlandırılması,

10- Belediye Meclisi, Encümenin ve Belediye Başkanının verdiği talimatları yerine getirmek.

11- 5957 Sayılı Hal Kanunu çerçevesinde Belediyemize ait olan Hal içinde gerekli düzen ve işleyişi sağlamak, hal’e mal getiren, giriş çıkış yapan araçların irsaliye ve fatura kontrollerini yapmak, yıllık hal geliri kayıtlarını tutmak.

12-2872 Sayılı Çevre Kanununa göre denetimler, Çevresel gürültünün denetimi hakkında yönetmelik çerçevesinde şikayete konu yerlerde, gerekli denetim ve ölçümlerin yapılarak sonuçlandırılması.

13- Belediyemiz sınırları içerisinde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre terazi denetimlerinin yapıldıktan sonra damgalanarak kontrolleri yapılmaktadır.