Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Gayri Sıhhi Müessese

2-3.SINIF GSM İSTENEN EVRAKLAR

 • Ruhsat Başvuru Beyan Formu (Eksiksiz Doldurulacak)
 • T.C Kimlik Beyanı 
 • Tapu Fotokopisi (Okunaklı Olacak)
 • Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden Veya 2 Şahit)
 • Kira Kontr.( Aslı Veya Noter Onaylı)
 • İtfaiye Raporu (Son 6 Aylık Ve İşyerinin Adresi Kayıtlı Olavak)
 • Vergi Levhası Beyanı ( İşyerinin Adresi Kayıtlı Olacak )
 • Ustalık Belgesi- Ticaret Odasına Kayıtlı İse Sorumlu Müdür Belgesi 
 • Esnaf Teftiş Defteri- Sağlık Karnesi (Belediye Veteriner İşler Müdürlüğünden))
 • Vaziyet Yerleşim Planı (Alet-Ekipmanlar)
 • Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme İzin Belgesi 
 • Tapuda Mesken İse (5b) E Kat Maliklerinin Oy Birliği(Tamamı)  
 • Muafakatname Umuma Açık İşyerlerinde - İşyeri İse Oy Çokluğu
 • Karayolları Görüşü 
 • Esnaf Sicil Veya Ticaret Sicil Fotokopi ( İşyerinin Adresi Kayıtlı Olacak Son 6 Aylık)
 • Ticaret Odasına Kayıtlı İse; Kuruluş İlanı, Sicil Gazete Fotokopi
 • Ticaret Odasına Kayıtlı İse Mesul Müdür Yetki Belgesi Fotokopi- İmza Sirküsü
 • Ticaret Odasına Kayıtlı İse Kaşe
 • Hasar Tespit -İskân-İnşaat Ruhsatı

Başvuru Formu
Başvuru Formu