Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2013 YILI HAZİRAN AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ.

Seçim Dönemi  
Toplantı Tarihi 03 Haziran Pazartesi 2013
Toplantı Saati 18:30
Birleşim 1. BİRLEŞİM
Açıklama

Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 03.06.2013 Pazartesi günü saat 18:30'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı İsmail BAYRAM Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Açılış ve yoklamada Üyelerden Sadık Buğra TOKER, Bayram BAYRAKTAR, Özcan DEMİRBAŞ, Ergin ÇELİKAĞ, Muhammed Sadi İŞBİLEN, Orhan UÇAR, Remzi CANPOLAT, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Muammer ŞAHİN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, Muzaffer Ali DUMAN, İsa ESER, Numan Tolga TAŞKIN, Ayhan CİCU, Fatma CAN, Hülya ERSOY'un katıldığı görüldü.

 

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Haziran ayı 1. birleşim 1. oturumuna başlandı.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündeme alınması istenilen Bitüm alımı için kredi talebi, Ücret belirlenmesi, BELDEM'in kapatılması, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokağın isim değişikliği,  Yetki Verilmesi, Cumhuriyet 233 ada 34 ve 35 parsellerde imar planı değişikliği, Karahacımusa 1240 ada 3 parselde plan tadilati, İstanbul Caddesi, Aydınpınar Caddesi, Atatürk Bulvarında Yapı Nizamı, Yapı Yaklaşma Mesafesi ve Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesi, Burhaniye, Cedidiye ve Kültür Mahallelerinde İmar Planı Değişikliği, Plan Hükümlerine Madde Eklenmesi, Camikebir 185 ada 6 parselde İmar Planı Değişikliği ile Mahalle Mezarlıklarında Aile Mezarlığı Uygulaması konuları sırası ile oybirliği ile gündeme alındı.

 

Gündemin 1.Maddesi, Kültür, Beslanbey ve Mergiç Mahallelerinde çarpık yapılaşmanın bulunduğu alanda "Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projeleri" hazırlanmasında yürütülecek işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi oyçokluğu ile,

 

2.maddesi, Azmimilli 154 ada 1 nolu parselde yapılaşma koşulları,

 

3.maddesi, Revizyon ve İlave İmar Planına hüküm eklenmesi,

 

4.maddesi, Beyciler Mahallesinde İlave İmar Planı Plan değişikliği,

 

5.maddesi, Uzunmustafa 1959 nolu parselde imar planı değişikliği ile,

 

6. maddesi, 2572 numaralı sokağın 2572. Cadde olarak değiştirilmesi talebinin imar komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

7.maddesi, Ağa Mahallesi 881 parsel ile Burhaniye 84 ada 25 parselin 5 Yıllık İmar Programına alınması talebinin 5 Yıllık İmar Programı komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

8.maddesi, 9 adet yeni, 3  adet ertelenen dosyanın İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

9.maddesi, Bitüm alımında kullanılmak üzere İller Bankasından 2.000.000,00 TL kredi kullanılması oyçokluğu ile,

 

10.maddesi, 2013 yılı Sözleşmeli Biyolog ücretinin 0 ila 5 yıla kadar çalışan Biyolog'a verilen ücret ve ek ödeme tablosu üzerinden belirlenmesi oybirliği ile,

 

11.maddesi, Düzce Konut Döner Sermaye (BELDEM)'in kapatılması oybirliği ile,

 

12.maddesi, Kültür Mahallesi Mehmet Akif (744) sokağın isim değişikliği talebinin imar komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

13.maddesi, Koçyazı Mahallesi projesi yapılan parkın 781 ada 1 parselde bulunan 2.933,51 m2'lik yeşil alanda kira bedeli karşılığında yaptırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi, proje içinde yer alan binanın yapılaşma koşullarının da hmax:4,50 m, E:0,05 olarak belirlenmesi oybirliği ile,  

 

14.maddesi, Cumhuriyet 233 ada 34, 35 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

 

15.maddesi, Karahacımusa 586 parselde plan tadilatı,

 

16.maddesi, İstanbul Caddesi, Aydınpınar Caddesi, Atatürk Bulvarında yapı nizamı, yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi,

 

17.maddesi, Burhaniye 58 ada 87 ve 221 parseller, Cedidiye 142 ada 14 ve 15 parseller, Kültür 21 ada 59, 60, 61, 62, 143 nolu parseller ile Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi cepheli imar adalarında imar planı değişikliği,

 

18. maddesi, Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Hükümlerine madde ilave edilmesi,

 

19. maddesi, Camikebir 185 ada 6 nolu parselde imar planı değişikliğinin imar komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

20. maddesi, Mahalle mezarlıklarında aile mezarlığı uygulaması talebinin plan ve bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile  kabul edildi.

 

Bu birleşimde  1496 no'dan 1515 no'ya kadar olmak üzere 20  adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki toplantının 07.06.2013 Cuma günü saat 18:30'da yapılmasına kararla toplantıya son verildi.

 

 İsmail BAYRAM

Belediye Başkanı

        Fatma CAN      

        Katip Üye

Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU

        Katip Üye