Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2013 YILI HAZİRAN AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ

Seçim Dönemi  
Toplantı Tarihi 07 Haziran Cuma 2013
Toplantı Saati  
Birleşim 2. BİRLEŞİM
Açıklama

Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 07.06.2013 Cuma günü saat 18:30'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Özcan DEMİRBAŞ Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Açılış ve yoklamada Üyelerden Bayram BAYRAKTAR, Ergin ÇELİKAĞ, Muhammed Sadi İŞBİLEN, Okan ACAR, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Murat SAYDAM, Muammer ŞAHİN, İrfan DURSUN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, Muzaffer Ali DUMAN, İsa ESER, Ayşe Funda HİÇYILMAZ, Ayhan CİCU, Fatma CAN, Hülya ERSOY, Janberk ÖZCANOĞLU'nun katıldığı görüldü.

 

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Haziran ayı 2. birleşim 1. oturumuna başlandı.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi, 08.10.2013 tarih 164 sayılı Meclis Kararının iptalini, aile mezarlığı satışlarının Şehir Mezarlığı ve Kalıcı Konutlar Mezarlığında, sıra mezar yanı ayırtma işleminin ise bütün mezarlıklarda uygulanmasını uygun bulan  Plan ve Bütçe Komisyon raporu oyçokluğu ile,

 

2. ve 3. maddeleri, Ağa  Mahallesi 881 parsel ile Burhaniye 84 ada 25 parselin 5 Yıllık İmar Programına alınması oybirliği ile kabul edildi.

 

4.maddesi,Küçük Sanayi Sitesi 2572 numaralı sokağın 2572. Cadde olarak değiştirilmesi oybirliği ile red edildi.

 

5.maddesi,Mehmet Akif Sokak adının Mehmet Akif Ersoy Sokak olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

6.maddesi,Şerefiye 58 ada 427 parselde ticaret alanı tahsisi, blok nizam düzenlemesi ve yapılaşma koşulları belirlenmesi oyçokluğu ile red edildi.

 

7.maddesi,Tokuşlar 538, 539, 540 parsellerin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

8.maddesi,Nusrettin 89 ada 10 parselde ticaret alanı tahsisi ile blok nizam düzenlemesi,

 

9.maddesi,Kültür 31 ada 1 parselde blok nizam ve ticaret alan tahsisi ile,

 

10.maddesi,Camikebir 180 ada 8 ve 36  parsellerde bitişik nizam düzenlemesi talepleri oybirliği red edildi.

 

11.maddesi,Çay Mahallesi 162 ada 41 ve 42 nolu parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

12.maddesi,Doğanlı Köyü 377 parselin kuzeyinde yol düzenlemesi oyçokluğu ile red edildi.

 

13.maddesi,Cedidiye 138 ada 14 parselde sosyal tesis alanı tahsisi  oybirliği ile kabul edildi.

 

14.maddesi,Hamidiye 200 ada 19, 20, 21 parsellerde yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi oyçokluğuyla red edildi.

 

15.maddesi,Derelitütüncü 289 parselde E:1.50 belirlenmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin ön ve arka bahçe için 5 metre, yan bahçeler için 3 metre olarak belirlenmesini uygun bulan, Hmaks:11 metre olarak belirlenmesini uygun bulunmayan imar komisyon raporu oyçokluğu ile,

 

16.maddesi,Derelitütüncü 94 parseldeki 10 metrelik yolların kaldırılmasını uygun bulunmayan,Kuzeydeki park alanı tahsisinin kaldırılmasını uygun bulan imar komisyon raporu oyçokluğu ile,

 

17.maddesi,Kültür 41 ada 1 ve 2 parseller, 37 ada 17 parsel, Camikebir 187 ada 8 parsel, Yeni Mahalle 901 ada ile Asar Deresi Aydınpınar Köprüsü doğusunda trafo alanı tahsisi oybirliği ile, Darıcı 1413 ada 2 parselde trafo alanı tahsisi talebi oyçokluğu ile,

 

18.maddesi,Azmimilli 154 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının hmaks:4,50 E:0,10 olarak belirlenmesini uygun bulunmayan, Park alanı tahsisi düzenlenmesini uygun bulan imar komisyon raporu oybirliği ile,

 

19.maddesi,Beyciler Mahallesi mezarlığının güney doğu bölümünde konut, yeşil alan ve ilköğretim alanı ile ulaşım bağlantılarını yeniden düzenleyen Uygulama ve Nazım İmar Planı oybirliği ile,

 

20.maddesi,Uzunmustafa 1959 parselde imar yollarının düzeltilmesi oybirliği ile,

 

21.maddesi,Cumhuriyet  233 ada 34 ve 35 parsellerde yol düzenlemesi oyçokluğu ile,

 

22.maddesi,Camikebir 185 ada 6 parselde zemin üstünde belirlenen arka bahçe mesafesinin kaldırılarak 75 nolu parsele bitişik olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

23.maddesi,Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesine cepheli imar adalarında 11/08/2006 tarih ve 23/305 sayılı meclis kararıyla ön bahçe mesafesi mevcut hat ve 2 metre olacak şekilde belirlenmesi oybirliği ile,

 

24. maddesi,Karahacımusa 1240 ada 3 parselde TAKS:0.35 E:1.50 ve hmaks:10.50 olarak yeniden düzenlenmesi oybirliği ile,

 

25.maddesi,Revizyon ve İlave İmar Planına hüküm eklenmesi talebinin gündemden düşürülmesi talebi oybirliği ile,

 

26.maddesi,Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Hükümleri'ne; Kapalı ve açık çıkmalar ile ilgili Hüküm eklenmesi oyçokluğu ile,

 

27.maddesi,Revizyon ve İlave imar planında imar hatlarının, yapı nizamlarının, ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

 

Bu birleşimde 1516 no'dan  1542 no'ya kadar olmak üzere 27 adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

  

 

 Özcan DEMİRBAŞ   Meclis Başkan V.

        Fatma CAN 

        Katip Üye

Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU

       Katip Üye