Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2013 YILI AĞUSTOS AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TUTANAK ÖZETİ

Seçim Dönemi  
Toplantı Tarihi  
Toplantı Saati  
Birleşim  
Açıklama

Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 01.07.2013 Pazartesi günü saat 18:30'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı İsmail BAYRAM Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

Açılış ve yoklamada Üyelerden Sadık Buğra TOKER, Bayram BAYRAKTAR, Özcan DEMİRBAŞ, Ergin ÇELİKAĞ, Orhan UÇAR, Okan ACAR, Recep PAK, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Murat SAYDAM, İrfan DURSUN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, Muzaffer Ali DUMAN, İsa ESER, İsa ŞENGÜLOĞLU, Yalçın BALABAN, Ayhan CİCU, Hakan ÇETİN, Fatma CAN ve  Hülya ERSOY'unkatıldığı görüldü.

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Temmuz ayı 1. birleşim 1. oturumuna başlandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme alınması istenilen, Cedidiye Mahallesinde imar plan değişikliği, Revizyon ve İlave İmar Planına Plan Hükmü Eklenmesi, 2013/1463 ve 1131 nolu meclis kararlarına itiraz, Hamidiye Mahallesi 50 ada 118 parselde tahsis talebi, ilköğretim okulları plan değişikliği, Beyciler Mahallesi 875 parselde plan değişikliği, Uzunmustafa Mahallesi 895 ada 6 parselde CNG tahsisi, Camikebir Mahallesi 189 ada 13,14 parsellerde imar plan değişikliği, yaya üst geçitlerinin imar planına işlenmesi, Yahyalar Mahallesi 905 ve 943 parsellerde kentsel servis alanı ve yol düzenlemesi, Cumhuriyet Mahallesi 102 ada 125 parselde Ticari Alan Tahsisi konuları sırası ile oybirliğiyle gündeme alındı.

 

Gündemin 1.Maddesi, Birim Müdürü ve Üst Yönetici Kadrolara atama ile ilgili meclise bilgi verildi.

 

2.maddesi, mahalle ihdasının özel komisyona havalesi,

 

3.maddesi, 2013/ 1527 sayılı karara itirazın imar komisyonuna havalesi,

 

4.maddesi, Şıralık Mahallesi 582 ve 581 parsellerin 5 Yıllık İmar Programına alınması talebinin 5 Yıllık İmar Programı komisyonuna havalesi,

 

5.maddesi, 8 adet imar planı değişikliği,

 

6. maddesi,  Cedidiye Mahallesinde imar planı değişikliği,

 

7.maddesi, Revizyon ve İlave İmar Planına hüküm eklenmesi,   

 

8. ve 9. Maddeleri 2013/1463 ve 1131 sayılı meclis kararlarına itiraz,

 

10.maddesi, Hamidiye Mahallesi 50 ada 118 parselde tahsis talebi,

 

11.maddesi, İlköğretim alanları plan değişikliği,

 

12.maddesi, Beyciler Mahallesi 875 parselde bitişik nizam talebi,  

 

13.maddesi, Uzunmustafa Mahallesi 895 ada 6 parselde CNG tahsisi,

14.maddesi, Camikebir Mahallesi 189 ada 13 ve 14 parsellerde plan değişikliği,

 

15.maddesi, Yaya üst geçitlerinin imar planına işlenmesi,

 

16.maddesi, Yahyalar Mahallesi 905 ve 943 parsellerde plan değişikliği

 

17.maddesi, Cumhuriyet Mahallesi 102 ada 125 parselde ticari alan tahsisi taleplerinin imar komisyonuna havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

 

Bu birleşimde 1543 no'dan 1559 no'ya kadar olmak üzere 17  adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki toplantının 04.07.2013 Perşembe günü saat 18:30'da yapılmasına kararla toplantıya son verildi.

İsmail BAYRAM

Belediye Başkanı

Fatma CAN

Katip Üye

İsa ŞENGÜLOĞLU

Katip Üye