Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2013 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TUTANAK ÖZETİ

Seçim Dönemi  
Toplantı Tarihi  
Toplantı Saati  
Birleşim  
Açıklama

Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 14.08.2013 Çarşamba günü saat 19:00'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı İsmail BAYRAM Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Açılış ve yoklamada Üyelerden Sadık Buğra TOKER, Özcan DEMİRBAŞ, Ergin ÇELİKAĞ, Muhammed Sadi İŞBİLEN, Orhan UÇAR, Okan ACAR, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Murat SAYDAM, Muammer ŞAHİN, İrfan DURSUN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, İsa ŞENGÜLOĞLU, Numan Tolga TAŞKIN, Ayhan CİCU, Fatma CAN, Hilal KAŞKIR, Hülya ERSOY, Nizamettin TOPALOĞLU'nun katıldığı görüldü.

 

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Ağustos ayı 2. birleşim 1. oturumuna başlandı.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi, Seyahat kartları yönetmeliğinin 10. maddesinin öğrenciler başlıklı (b) bendindeki indirim oranının %30 olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

2.maddesi, Körpeşler 511 parselin Orta Öğretim olarak düzenlenmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi, Cumhuriyet 233 ada 31 parselin güneydoğu bölümünün konut alanı olarak düzenlenmesi oyçokluğuyla kabul, 102 ada 14 parseldeki yolun 7 m olarak düzenlenmesi oyçokluğuyla red edildi.

 

4.maddesi, Aziziye 159 parselin ortasında düzenlenen 10 m yolun, 160 parselin doğu sınırında yeniden düzenlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 5.maddesi, Şerefiye 58 ada 427 parselde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi ile,

 

6.maddesi, Çakırlar 386 parselde Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı tahsisi ve yapılaşma koşulları belirlenmesi oyçokluğuyla red edildi.

 

7.maddesi, Nusrettin 89 ada 3 parselin kuzey cephesinde bitişik nizam düzenlemesi  oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 8.maddesi, Çamköy Mahallesi 5 parselde yol düzenlemesi oybirliği ile red edildi.

 

9.maddesi, Nusrettin 94 ada 1 parseldeki yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması ile çekme mesafelerine göre uygulama yapılması oyçokluğu ile,

 

10.maddesi, Kuyumcuhacıali 90 ve 107 parsellerde yolun 10 m. kuzeyindeki yolun batıda devamlılığını sağlamak üzere 12 m. olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

11.maddesi, Metek 1221 ada 4,5 ve 138 parsellerde yol düzenlenmesinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 12.maddesi, Ağa Mahallesi 836 parselde yol düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

13.maddesi,  Sancaklar 118, 119, 120 ve 121 parsellerde Konut, Yeşil Alan, Kreş ve Anaokulu Tahsisleri ile yol düzenlemesi talepleri oybirliği ile,

 

14.maddesi, Güzelbahçe 148 ada 1 parselde Düzce Belediyesine ait 2 adet işyerinin Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisi oyçokluğu ile,

 

15.maddesi, 2013/622 sayılı Meclis Kararına yapılan itiraz oybirliği ile red edildi.

 

16.maddesi, Nalbantoğlu 194 ada 1 ve 196 ada 1 nolu parsellerin TOKİ Başkanlığına bedelsiz devrini uygun bulan, 4 kat talebini uygun bulmayan imar komisyon raporu oybirliği ile,

 

17.maddesi, Camikebir 184 adada yol düzenlemesi oyçokluğu ile,

 

18.maddesi, Hamidiye 51 ada 275 parselde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi oybirliği ile,

 

19.maddesi, Körpeşler 857 adada yapı yaklaşma mesafesinin 3.00 m. olarak belirlenmesi oybirliği ile,

 

20.maddesi, Karahacımusa Mahallesinde TOKİ uygulama alanının güney batısında, uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri oybirliği ile,

 

21.maddesi, Akınlar Mahallesinde "Depolama Alanı" düzenlenmesi ile, Plan Hükümlerine; "Depolama Alanlar tahsisli alanlarda, parsel sınırları, yüksekliği 2.50 metreyi aşmayan 0.50 metresi betonarme, 2.00 metresi trapez sac malzeme olmak üzere, kapatılır. Bu alanlarda çekme mesafeleri içinde, yüksekliği h.maks: 4.50 metre olan büro yapılarının yapılmasına idarece karar verilir." hükmünün eklenmesi oybirliği ile,

 

22.maddesi, Hamidiye 51 ada 9 parselde yapı yaklaşma mesafesini 5.00 metre olarak düzenleyen Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile,

 

23.maddesi, Camikebir 180 ada 8 ve 36 parsellerde çekme mesafelerine göre uygulama yapılması oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 24. maddesi, Olimpiyat Çevreyolu ile Hürriyet Caddesi arasında kalan 25 m. çevreyolunun plan örneğinde gösterimi yapıldığı şekilde düzenlemesi çerçevesinde kabul, diğer bölümlerinde değişiklik yapılması oyçokluğu ile red edildi.

 

25. maddesi, Beslanbey 112 ada 1 parsel ve 113 ada 1 parselde E: 0,50 koşulunun kaldırılması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 26. maddesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis alanlarında, su basman seviyesinin maks: 1.85 metre, bina yüksekliğinin h.maks: 11.75 metre olarak belirlenmesi oyçokluğu ile red edildi.

 

Bu birleşimde 1605 no'dan 1630  no'ya kadar olmak üzere 26 adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

 İsmail BAYRAM

Belediye Başkanı     

        Fatma CAN 

        Katip Üye

Nizamettin TOPALOĞLU

     Katip Üye