Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2013 YILI EYLÜL AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS TUTANAK ÖZETİ.

Seçim Dönemi  
Toplantı Tarihi  
Toplantı Saati  
Birleşim  
Açıklama

Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 05.09.2013 Perşembe günü saat 19:00'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı İsmail BAYRAM Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Açılış ve yoklamada Üyelerden Sadık Buğra TOKER, Bayram BAYRAKTAR, Ergin ÇELİKAĞ, Orhan UÇAR, Remzi CANPOLAT, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Muammer ŞAHİN, İrfan DURSUN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, Muzaffer Ali DUMAN, İsa ESER, Ayhan CİCU, Fatma CAN, Janberk ÖZCANOĞLU, Nizamettin TOPALOĞLU'nun katıldığı görüldü.

 

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Eylül ayı 2. birleşim 1. oturumuna başlandı.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi, 22 memur kadrosunda derece değişikliği yapılması oybirliği ile,

 

2.maddesi, Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ek geçici 1. Madde eklenmesi oybirliği ile,

 

3.maddesi, Camikebir 177 ada 14 parselin 5 Yıllık İmar Programına alınması oybirliği ile,

 

4.maddesi, Kazukoğlu 544 parselin batısının konut alanı, 226 parselin doğusundaki konut alanının park alanı olarak düzenlenmesi oybirliği ile,

 

5.maddesi, Sancaklar 118, 119, 120, 121 parsellerde konut, yeşil alan, kreş (anaokulu) tahsisleri ile ulaşım bağlantılarını yeniden düzenleyen Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile,

 

6.maddesi, Darıcı 1110 ada 6 parselin Kentsel Servis Alanı olarak düzenlenmesi ve kuzeyindeki 10 m.'lik yolun kaldırılması oyçokluğu ile,

 

7.maddesi, Metek 1310 ada 5 ve 6 parsellerin konut alanı ve yapı yaklaşma mesafelerinin güney ve doğu cephelerde 5.00 metre olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

8.maddesi,Darıcı 346 parselde park alanı ve eğitim alanı tahsisinin ertelenmesi oybirliği ile,

 

9.maddesi, Kültür 197 ada 2 parsel ve 4 ada 1, 27, 26 parseller arasındaki kadastro yolunun imar planına işlenmesi ile mülkiyeti Düzce Belediyesi'ne ait 197 ada 2 parselin park alanı olarak imar planına işlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Gündemin 10.maddesi, Çakırlar 386 parselde Sosyal Tesis Alanı ve yapılaşma koşullarının belirlenmesi oybirliği ile red edildi.

 

Gündemin 11., 12. ve 13. maddeleri, Kültür 24 ada 34 parsel, 34 ada 9 parsel ve 21 ada 100 parsellerde yapılaşma koşulları belirlenmesinin ertelenmesi oybirliği kabul edildi.

 

Gündemin 14.maddesi, Şerefiye 58 ada 427 parselde yapı nizam ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesi oyçokluğuyla red edildi.

 

15.maddesi, Azmimilli 157 ada 106, 107, 120, 121, 132, 133, 142, 143 parsellerin doğu cephelerinde yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 m. olarak düzenlenmesi oybirliği ile,

 

16.maddesi, Metek 1221 ada 4, 5, 138 parsellerin ortasında düzenlenen 7 m.'lik yolun bir miktar güneye kaydırılarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

17.maddesi, Karahacımusa 1190 ada 1 ve 2 parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

18.maddesi,  Arapçiftliği 113 ada 10 parselin konut alanı olarak düzenlenmesi oybirliği ile,

 

19.maddesi, Sallar 1501 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi oybirliği ile,

 

20.maddesi, Beyciler Mahallesi'nde 25.00 metrelik çevre yolu güneyinde Dini Tesis Alanı tahsisli yerin batıdaki park alanında, park alanının da Dini Tesis Alanı tahsisli bölümde yeniden düzenlenmesi oybirliği ile,

  

21.maddesi, Azmimilli 153 ada 26 parselde yapı yaklaşma mesafesinin ön bahçesiz olarak belirlenmesi oyçokluğu ile,

 

22.maddesi, Nusrettin 81 ada 60 parselde bitişik nizam talebi oyçokluğu ile,

 

23.maddesi,  Nalbantoğlu 248 ada 5 parselin "Resmi Kurum ve Lojistik Depo Alanı" olarak düzenlenmesi ile, saçak seviyesinin 15.50 m, E:0.60 olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Bu birleşimde 1647 no'dan  1669 no'ya kadar olmak üzere 23 adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

 İsmail BAYRAM

Belediye Başkanı     

        Fatma CAN 

        Katip Üye

Nizamettin TOPALOĞLU

     Katip Üye