Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

            Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belirtilen yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

            Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve belirtilen yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

            Düzce Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Düzce Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 383 sayılı kararı ile kurulmuştur.

            Müdürlüğümüz bugün, Belediye hizmetlerini aşağıdaki gibi yürütmektedir.

a) Evde Bakım Hizmetleri

b) Aşevi

c) 60+ Yaşam Merkezi

d) Todem (Toplumsal Destek Merkezi)

e) Hanımlar Lokali

f)  Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Konukevi

g) İdari İşler