Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
HİZMET ALIM PERSONELİ SINAV SONUCU İLANI

Düzce Belediye Başkanlığı birimlerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddesine istinaden Belediyemiz şirketi bünyesinde işçi statüsüne geçişi için sınava katılmaya hak kazananların, 09-12-13-14-15-16-19-20 Mart 2018 Tarihlerinde yapılan sözlü sınavda başarı durumunu gösterir liste ekte yayımlanmıştır.

Sınav sonucunda Başarılı olan adayların Belediyemiz şirketi bünyesine İşçi statüsüne geçiş için kesin listeler Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri sona erdikten sonra açıklanacaktır.