Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2018 Ramazan Ayı Boyunca Ramazan Davulu Çalınmasının Uygunluğu
2018 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte davul çalınarak halka hizmet verilmesi, bu hizmetin belirli saatlere uyarak bir düzen içinde yapılması, halkın huzur ve esenliği için davul çalan kişilerin Belediye denetiminde yapılmasının talebi değerlendirildi.

T.C

DÜZCE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

SAYI: 23684786 / 630

KONU: Ramazan Davulu

ENCÜMEN KARARI

Belediye Encümeni 19-04-2018 Perşembe günü saat 15:30’ da Meclis Üyesi Elif Üstün KUDU Başkanlığında, Meclis Üyesi Necla YÜCE, Meclis Üyesi Ömer ARSLAN, Mali Hizm. Müd. V. Ayşe TOPKAN, İmar ve Şeh. Müd. V. Hamit ERDOĞAN, Zabıta Müd. V. Mehmet Ali KAHRAMAN’ ın katılımı ile toplandı.

Zabıta Müdürlüğünün encümene havale olunan, 19/04/2018 tarihi 17090 sayılı yazısı incelendi.

2018 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte davul çalınarak halka hizmet verilmesi, bu hizmetin belirli saatlere uyarak bir düzen içinde yapılması, halkın huzur ve esenliği için davul çalan kişilerin Belediye denetiminde yapılmasının talep edildiği anlaşıldı.

Belediye encümeni tarafından yapılan değerlendirmede; Düzce Belediyesi mahalle ve mücavir alan sınırları içinde, 2018 Ramazan ayı boyunca Ramazan davulu

Çalınmasının uygunluğu ile davul çalmak isteyenlerin,

 1. Bağlı bulundukları Mahalle Muhtarlıklarında ikametgâh Belgesi, Sabıka Kaydı, Kimlik Fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte 30.04.2018 – 04.05.2018 tarihleri arasında müracaat etmeleri,
 2. 07-09/05/2018 tarihleri arasında yapılacak inceleme sonunda, davul çalmasında herhangi bir engeli bulunmadığı tespit edilerek isimleri belirlenen davulculara, “UYULMASI GEREKEN KURALLAR ŞARTNAMESİ” nin tebligatının yapılması,
 3. Uygun görülen davulcuların Ramazan ayı boyunca İmsak saatlerinden 1 (bir) saat önce, sadece kendilerine izin verilen mahallenin cadde ve sokaklarında davul çalma işlemini gerçekleştirilmesi,
 4. Davul çalma işleminin 2018 Ramazan ayı boyunca Şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde yapılması, uymayan davulcular hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanması hususlarının kabulüne,

Kararın gereği için örneğinin Zabıta Müdürlüğüne ve bilgi için de bir örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine karar verildi.

 

 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1.      1. Davul Çalma Saatinin Sahur saatine uygun olması,(çok erken ya da geç olmaması)
 2.      2. Gürültü Yönetmeliğine uygun şekilde olması,
 3.      3. Kılık kıyafetin düzgün olması,
 4.      4. Her akşam değişik davulcu gelmemesi
 5.      5. Davulcuların bisiklet, motosiklet veya pikap üzerinde gezerek davul çalmamaları
 6.      6. Okunan manilerin Ramazan ayının ruhuna uygun olması,
 7.      7. Ramazan ortası yapılacak gezilerde kapıların sürekli çalınarak para istenmemesi
 8.      8. Para toplama zamanı farklı davulcuların para toplamaması
 9.      9. Ücret belirlemesi yapılarak “Şu kadar ücret verilecek” diye dayatma yapılmaması(vatandaşın verdiği bağış ile yetinmesi)
 10.     10.Bayram günü davul çalma gezilerinin sabah saat 10:00’ dan sonra son bulması
 11.     11.Davul çalmakla görevlendirilen kişilerin beyan ettikleri mahallelerde davul çalmaları
 12.     12.Yukarıdaki şartlara uymayan Davulcuların izinleri iptal edilerek, davul çalma işinden men edilecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.