Evlendirme İşlemleri

EVLENECEK ÇİFTLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Eşlerin Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri ve aslı.

1-      Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müd.'den)

2-      Çiftlerin 6'şar adet vesikalık fotoğrafları. Resimler son 6 ayda çekilmiş olması gerekir.

Bu evraklarla birlikte Evlendirme Memurluğuna müracaat edilecektir.

Sağlık raporu için yapılacak işlemler

Aşağıdaki belgelerle sağlık raporu (Aile Hekiminden) alınacaktır.

a)      Dispanserde akciğer filmi çektirilecektir.

b)      Kan Tahlili (Halk Sağlığı Labaratuvarından)

3-      2014 Yılı Evlilik Cüzdan Ücreti 69.00TL

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çiftler 18 yaşını bitirmiş 19 yaşına girmiş olmalı, aksi takdirde

17 yaşı bitirip 18 yaşına girmiş olanlar anne ve baba izni ile,

16 yaşını bitirip 17 yaşına girmiş olanlar mahkeme izni ile evlenebilirler.

Boşandıktan yada dul kaldıktan sonra 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar, mahkemeden bekleme süresi kaldırılması kararı getireceklerdir.

Nikahı ertelemek ya da iptal ettirmek isteyenlerin en az 3 gün önceden bildirmesi gerekir.

Kimliğinde evli yazanların müracaatı kabul edilmez.

Çiftlerin her ikisi de Düzce dışında oturuyorsa ikamet ettiği evlenme dairesinden izin belgesi alarak müracaat etmesi gerekmektedir.

Bayanın kendi soyadını kullanabilmesi için müracaat anında beyanda bulunması gerekmektedir. Mal ayrılığı talebi olanların , noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi getirecek.

Nikah şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması gerekir. (Kimliklerini, T.C. Kimlik numaralarını ve ikametgah adreslerini bilmesi zorunludur.

YABANCI UYRUKLULARIN MÜRACAATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport, ikamet tezkeresi ve vize süresi dolanların başvurusu alınmaz.

1- Avrupa Birliği vatandaşları için; çok dilli bekarlık belgesi diğer ülke vatandaşları için ise ; konsolosluktan (Dışişleri Bakanlığı onaylı) (2 Adet fotokopisi ile birlikte) bekarlık belgesi getireceklerdir.

2- Kendi ülkesinden alanlar Türkçe tercümesini oradaki Türk makamlarına onaylatmak zorundadır. (apostil edilmemişse)

3- Bekarlık belgesinde anne-baba adı geçmiyorsa onaylı doğum belgesi alınacaktır.

4- Pasaportun yeminli tercüme bürosundan noter tasdikli Türkçe tercümesi yaptırılacaktır. Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık belgesi ve doğum belgesindeki bilgiler birebir uyumlu olacak.

Yabancı erkek ve bayan Türkçe okuma yazma bilmiyor ise nikah esnasında yeminli tercüman getirecekleridir.

NOT: Evlenecek çiftlerin hafta içi 17:00'a kadar (mesai saatleri içinde) Evlendirme Dairesine birlikta gelmeleri zorunludur.  Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

 

 


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 11740

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Hizmet Standartları
Seyahat Kartları İçin İstenen Belgeler
Hizmet Envanteri Tablosu
Ticari Plaka Tahsis Belgesi
Tatil Ruhsatı
Sıhhi ve Umuma Açık İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Personel Servisi
Öğrenci Servisi
Mesul Müdür Belgesi
Gayri Sıhhi Müessese
03
Site Yönetimi Düzce Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Web7k 2010, K7