Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KURULUŞ

2003 yılında Düzce Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile kurulan Kültür Müdürlüğü, 2007 yılında norm kadroların tahsisinin ardından Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü adı altında hizmetlerine devam etmektedir.

Müdürlük; yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür-sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak ve Düzce'nin sosyal ekonomik değerlerine yönelik projeler üretmek amacı ile hizmet vermektedir.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediye'nin kültürel ilişkileri kapsamındaki etkinlikleri değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip Başkanlık Onayı'na sunar. Onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.

Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.

Belediye'nin sorumluluğunda bulunan tarihi ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.

Bölge halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak, kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.

Mesleki - Sosyal ve Kültürel konularla ilgili tanıtım filmleri, multivizyon, sinevizyon ve slayt gösterimleri yapar.

Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.

Gençler ve çocuklara yönelik eğitim kültür ve sosyal içerikli kurslar açar.

Sanat ve Bilim Akademisi açar.

Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.

Geleneksel yapımızın bir parçası olan Mehteran'ın çalışmalarını takip eder ve çeşitli alanlarda gösterilerini sağlar.

Çeşitli dallarda eğitici, öğretici, sosyal becerileri geliştirici meslek edindirme kursları

ile ÖSS, OKS hazırlık kursları açar.

Gençlik, Kadın ve Çocuk komisyonları oluşturur.

Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.

Beldenin muhtaç ailelerine imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımda

bulunur.

Çocuklar, özürlüler, yaşlılar, kimsesizler ve toplumun değişik kesimlerine yönelik

her türlü rehabilitasyon programlan düzenler. Spor etkinlikleri, yarış ve yarışmalar tertip eder.

Ortak yürütülecek faaliyetlerde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile

işbirliği yapar.

İhtiyaç duyulması halinde bölge halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir ve geniş kitlelere duyurulmasını sağlar.

Belediye Kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi, ilgili

birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar ve etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve Sosyal Belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlar.

Kültürel hayata katkıda bulunmak amacı ile çeşitli konularda kitap, broşür, dergi,

afiş , vs hazırlayarak halka ulaşmasını sağlar.

Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.

Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve

düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.

Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda

tedbirler alır.

Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunur.

Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile

görev yapar. Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlar.

Özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, beldenin kültür düzeyinin gelişmesi ve

yükselmesi için yurtiçi ve yurtdışı görevler alarak, seminerlere katılır.

BİRİMLER

Basın Yayın Halkla İlişkiler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin teşkilatını, hukuki statüsünü, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlemektedir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Düzce Belediyesi'nin görsel ve yazılı basın kurumları ile ilişkilerini, ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği sorumluluklar çerçevesinde yürütmeyi sağlar.

Basınla gerekli iletişimin kurulması, haberlerin izlenmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesini yapar. Belediye hizmetlerine yönelik sosyal ve kültürel amaçlı yayınlar hazırlar ve organizasyon yapar.

Toplumsal Gelişimi Destek Merkezi (TOGEM)

İhtiyaç sahiplerine giyecek, gıda ve yakacak yardımı yapar, bu amaçla kullanılmış ya da kullanılmamış her türlü bağışı kabul eder.

İhtiyaç sahibi kişilerin çocuklarına eğitim yardımı yapar.

Sağlık taramaları yapar, sosyal güvencesi olmayanlara destek sağlar.

Meslek ve beceri kazandırma faaliyetleri yürütür.

Evlendirilecek çiftlerin evlendirilmesi ve kiralık ev temini gibi faaliyetleri yürütür.

Ailenin gelişimi ve aile-okul çalışmaları yapar.

Özel gün ve haftalarda toplumsal gelişime yönelik organizasyonlar düzenler.

Çalışmalarında sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar.

Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Gönüllüleri toplumsal gelişim faaliyetlerine teşvik eder.

Toplumun gelişimine katkı sağlayan her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti organize eder ve yürütür.

Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi

Kadın Danışma Merkezi şiddet mağduru kadınların ihtiyaç duydukları kuruma yönlendirilmesini yapar.

Şiddet mağduru kadınlara hukuki ve psikolojik destek sağlar.

Kadın Sığınma Evi Kadın Danışma Merkezi'ne yapılan müracaatları değerlendirir ve ihtiyaç sahibi kadınların geçici barınmalarını sağlar.

Meslek Edindirme Kursları

İstihdam olanağı yaratmak amacı ile ücretsiz, meslek eğitimi ve el sanatları kursları açarak Belediye'nin sosyal ve eğitici görevini yerine getirir.

Bilgisayar Operatörü İşletmenliği,

El Nakışı (Basit Nakış İğneleri),

İngilizce,

Giyim (Bluz- Elbise- Temel)

Yağlıboya Tekniği (Resim)

El Sanatları (Cam Süsleme - Porselen)

Kumaş Desenleme

Ebru

Ev Mefruşatı Dikimi,

Enstrüman Öğretimi (Bağlama- Gitar)

Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

Uygulamalı Tiyatro branşlarında kurslar açmaktadır.

Belediye Spor Kulübü

Beldenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sporun çeşitli branşlarında kurslar açar ve müsabakalar düzenler.

Bölgedeki spor kulüpleri ile koordinasyonu sağlar ve başarılı sporcuları destekler.

Futbol

Basketbol

Voleybol

Masa tenisi

Boks

Okçuluk

Karete

Satranç

Yağlı Güreş branşlarında hizmet vermektedir.

Bando Şefliği

Belediye sınırları içinde veya dışında verilen görevlere en iyi şekilde hazırlanır ve koordine eder.

Karşılama - uğurlama, kurtuluş ve anma günlerine yönelik konserleri düzenler.

Fuar ve festival açılışlarına katılır.

Şenlik ve kültürel organizasyonlara destek verir.

Başkanlığın görevlendirdiği diğer etkinliklerde de görev alır.

Sanat ve Bilim Akademisi

Sanat ve Bilim dalında kendini kanıtlamış, kendi branşlarında ülkenin değişik üniversitelerinde Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde yetişmiş sanatçıların birikimlerini topluma aktarmalarına aracı olmak amacı ile kurulmuş bir birimdir.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sanatçıların, kurum ve kuruluşların kendilerini ve eserlerini tanıtmalarına imkan sağlar.

Sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler.

Müzik, Resim-Heykel, Tiyatro ve Dans alanlarında kurslar açar.

Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci yetiştirir.

Mehter

Karşılama - uğurlama, kurtuluş ve anma günlerine yönelik gösteri düzenler.

Fuar ve festival açılışlarına katılır.

Şenlik ve kültürel organizasyonlara destek verir.

Başkanlığın görevlendirdiği diğer etkinliklerde de görev alır.

Belediye Şehir Tiyatrosu

Kent insanını oyuncu, yazar yönetmen olarak yetiştirmeye yöneylik eğitimler verir.

Tiyatro oyunları sahneler.

Özürlüler Koordinasyon Merkezi

Hizmete açılması amacı ile altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Yaşlılar Evi

Hizmete açılması amacı ile altyapı çalışmaları devam etmektedir.

2008 YILI FAALİYETLERİ

Yarışmalar

Merkez İlköğretim Okulları Arası Bilgi Yarışması

Yarışma her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve merkezde bulunan 32 ilköğretim okulunun katıldığı yarışma sonunda dereceye giren okullara ve öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtılıyor.

Resim Yarışması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile ilköğretim okulları arası 'Hepimiz Kardeşiz' konulu resim yarışması düzenlendi.

Kompozisyon Yarışması

İlköğretim Okulları arası 'Bütün Anneler Güzeldir' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.

Tiyatro Gösterileri

Müdürlüğümüz organizasyonu ile 'Toros Canavarı' adlı oyununu sahneleyen Levent Kırca Düzcelileri kahkahaya boğdu

Selçuk Develi Sanatevi tarafından sahnelenen 'Savaş Düşlerimi Çaldı' adlı oyunu yaklaşık 10bin ilköğretim öğrencisi izledi

Kapalı cezaevinde bulunan hükümlüler için Selçuk Develi Sanatevi tarafından sahnelenen 'Aşk Grevi' adlı oyun büyük alkış topladı.

'Annem 40 Yaşında Babannem 20' tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

'Şen Şakrak Kabare' adlı oyunu 3500 ilköğretim okulu öğrencisi izledi.

Bilim ve Sanat Akademisi öğrencileri tarafından 'Akıllı Soytarı' adlı tiyatro oyunu bölge okullarında sahnelendi.

Özel Günlere Yönelik Etkinlikler

Anneler Günü:

Şehit Annelerine Çanakkale Gezisi düzenlendi.

Yeni doğan ünitesi ziyaret edildi ve anneler gününde doğum yapan annelere çeşitli hediyeler verildi.

Anneler günü pikniği düzenlendi.

Bilim ve Sanat Akademisi Şan Bölümü öğrencileri tarafından annelere özel konser verildi.

Ahilik Kültürü Haftası

Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve 7 gün süren Ahilik Kültürü Haftası programında hazırlanan çeşitli skeçler ve farklı gösteriler sergilendi.

Müzeler Haftası

Bilim ve Sanat Akademisi tarafından 'Konuralp Tarihi' temalı resim sergisi açıldı.

Fuar-Şenlik-Festival

Sünnet Şöleni

Çay Mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 62 çocuk düzenlenen şölende sünnet edildi.

EMİTT Fuarı

Düzce Belediyesini tanıtmak amacı ile EMİTT Doğu Akdeniz Seyahat ve Turizm Fuarında stant açıldı.

Stantta halk oyunları, el sanatları ve resim dallarında canlı performans sergilendi.

Festival

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen festival kapsamında 9-12 yaş grubu Bilim ve Sanat Akademisi öğrencileri korteje katılarak canlı performans sergiledi.

Açılışlar

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinden olan Toplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEM) açılışı yapıldı. Açılışta engelli 8 vatandaşa akülü araba hediye edildi.

Bilim ve Sanat Akademisi yeni eğitim yılının açılışını, öğrencilerden oluşan koronun hazırladığı konser ve Resim-Heykel Bölümü öğrencilerinin karma sergisi ile yaptı.

Açılışta ayrıca resim-müzik ve dans öğretmenlerinin hazırladığı oratoryo izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Meslek Edindirme Kursları bünyesinde Bilgisayar - İngilizce - Ebru - Nakış - Gitar ve Saz - Düzce Mutfağı Yemek Kursu düzenlenen törenle açıldı.

Müdürlük Personeline Yönelik Düzenlenen Etkinlikler

Müdürlük bünyesinde hizmet veren tüm personelin katılımıyla 'Etkili İletişim ve Beden Dili' konulu seminer düzenlendi. 2 gün süren seminerin ardından katılımcılara sertifika verildi.

Müdürlüğümüz personelinin katılımı ile iftar yemeği düzenlendi.

Diğer Etkinlikler

Hastalıkların Zihinsel Nedenleri, Şifa-Şifacılık konulu konferans düzenlendi.

Düzce Melen Suyu'nun tanıtımı amacı ile Düzce Belediyesi önünden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sona eren yürüyüş düzenlendi.

Düzce Belediyesi Çakırlar Mahallesi Sosyal Tesislerinin açılışı nedeni ile semazen gösterisi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile ülke genelinde başlatılan 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyasında kullanılmak üzere Bilim ve Sanat Akademisi resim öğretmenleri tarafından hazırlanan afiş proje afişi olarak kabul edildi.

Spor Etkinlikleri

Boks

Mersin Atatürk Kupası

Çankırı Yıldız-Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası

Samsun Yıldızlar Aliyv Boks Kupası

Gümüşhane Türkiye Minikler Boks Şampiyonası

Karate

Aydın-Kuşadası

İtalya

İstanbul Uluslararsı Boğaziçi Karate Şampiyonası

Eskişehir:Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası

Basketbol

Yıldızlar Ve Büyükler İl Turnuvalarında Şampiyonluğun Ardından Edirne Kulüplerarası Turnuvaya Katılım Sağlanmıştır.

Futbol

A Gençler Türkiye Şampiyonası

Yağlı Güreş

Antalya Kumluca Güreşleri

Uşak Eşme Güreşleri

İzmir İl Müftülüğü Güreşleri

Makedonya

Edirne İpsala Kel Aliço Güreşleri

İzmit Akmeşe Güreşleri

Antalya Konyaaltı Güreşleri

Bursa Çalı Güreşleri

Körfez Güreşleri

Ankara Balum

Balıkesir İvrindi Güreşleri

Çanakkale Biga Güreşleri

Çankırı Eldivan Güreşleri

Isparta Güreşleri

Kırkpınar Güreşleri

Zonguldak Alaplı Çatak Güreşleri

Spor Organizasyonları

Tabanca Atış Turnuvası

Birimler Arası Futbol Turnuvası

Birimler Arası Rafting Turnuvası

T.F.F. Minikler Ligi Sponsorluğu

Karate Turnuvası

Masa Tenisi Turnuvası

Yağlı Güreş Organizasyonları

Sportif Balıkçılık Turnuvası

Dağcılık Ve Kampçılık Faaliyetleri

Bisiklet Turları

Su Altı Sporları İle İlgili Organizasyonlar

Yaz Spor Okulları

SOSYAL PROJELER

Kadın Sığınma Evi Projesi

Kadın Sığınma Evi Projesi 2004 yılında hazırlanarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmiş 85.000-TL bütçeli bir projedir. Projenin hedefi şiddet mağduru kadınların hayat standardını yükseltmek ve yaşadıkları sıkıntıyı bir miktar da olsa çözebilmektir. 9 ay süren projenin kapsamında açılan Kadın Sığınma Evi Düzce Belediyesi tarafından sürdürülmektedir.

Proje kapsamında hizmete hazır hale getirilen binada verilen hizmetlerden öncelikle; eşiyle anlaşamayıp evini terk eden ya da terk edilen yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksulluk içine düşmüş kadınlar, evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan ailesi tarafından reddedilen kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış benzer nedenlerle desteğe ihtiyacı olan kadınlar geçici olarak faydalandırılmıştır.

Sosyal güvencesi olmayanlar için yeşil kart çıkartılmış sosyal güvencesi olup da yerinin tespit edilmesinden korktuğu için sosyal güvencesinden faydalanamayan kadınların sağlık giderleri tarafımızdan karşılanmıştır. Düzce Belediyesi doktoru ve hemşiresi her türlü ayakta tedavide yardımcı olmuştur.

Doğumlar ve şiddet nedeni ile gerekli görülen ameliyatlar Düzce Atatürk Devlet Hastane'sinde yaptırılmış, evde çalışan kurum personeli, bayanlara psikolojik destek sağlamak amacı ile refakatçi olarak kadınların yanında kalmıştır.

Eşinden boşanma kararını vererek kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlar için daha önce görüşülen fabrikalarla iletişime geçilerek en kısa zamanda kadının sosyal güvencesi olan bir iş kurumuna ve kalıcı barınacağı bir mekâna yerleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

İşe girişin ardından kendi evine taşınmak isteyen kadınlar için ev ve eşya desteği yapılmış, ayaklarının üzerinde durabilmesi için her türlü destek sağlanmıştır.

Eşinden boşanmak istemeyen ya da ailesi ile iletişime geçmek isteyen kadınların istekleri doğrultusunda aracılık yapılmış, evine tekrar dönmek isteyen kadınlar ailelerinin yanına yerleştirilmiştir. 43 kadın işe yerleştirilmiş 28 kadın eşi ya da ailesinin yanına geri dönmüştür.

Nikâhsız beraberliği olan 17 kadın da kendi isteği doğrultusunda nikah işlemleri yapılmış ve eşi ile birlikte yaşamaya başlamıştır. 12 kadın ise boşanarak kendi imkanları ile yaşamaya başlamıştır.

Evde kalan kadınlara rehabilitasyon amacı ile farklı aralıklarla yemek, deniz, sinema, tiyatro, huzur evi ziyareti gibi gezi programları ile sosyal hayata adaptasyonları sağlanmaya çalışılmıştır.

Gönüllü vatandaşlar tarafından evde kalan kadın ve çocukların çeşitli ihtiyaçları karşılanmış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile şahsi ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile nakdi yardım yapılmıştır.

Evde kalan çocuklar için yaş ortalamalarına göre farklı oyuncaklar, bisikletler, zeka geliştirici oyunlar alınmış, okul ihtiyaçları karşılanmıştır.

Sünnet yaşına gelmiş erkek çocukları annelerinin talebi doğrultusunda sünnet ettirilmiştir. Yine çocuklar ilde hizmet veren kreşlere misafir öğrenci olarak gönderilmiştir. Müstakil bahçeli bir evde hizmet veriyor olmamamız sebebiyle çocukların psiko-sosyal gelişimlerine pozitif katkı sağlamak için evcil hayvan bakmaları desteklenmiştir. Evde kalan çocukların morallerinin yükseltilmesi amacı ile toplu doğum günü partileri düzenlenmiştir.

Barınma evi yararına Denizatı Kadın Dayanışma Derneği kurulmuş, dernek Ankara'da faaliyet gösteren çeşitli derneklerle ortak çalışmalar yapmış; ayrıca yerel bazda yemek, çay ve kermesler düzenleyerek geliri ile barınma evinin ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Barınma evi personeli çeşitli aralıklarla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Morçatı Kadın Sığınakları Vakfı gibi çeşitli kadın örgütleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılmış, ayrıca Düzce'de de çeşitli seminerler düzenlemiştir.

Toplumun dikkatini Barınma Evi'ne çekmek ve gereken desteği görmek amacı ile yerel bazda yayın yapan Düzce Radyo ve televizyonunda şiddeti anlatan bilgilendirme programları yapılmış, yine yerel yayın yapan Düzce Pusula Gazete'sinde kadın hikayeleri yayınlanmıştır.

Kurumdan bugüne kadar 92 kadın, 48 çocuk faydalanmış; halen 9 kadın 3 çocuk faydalanmaya devam etmektedir.

Bunların dışında Savcılık, Emniyet, Jandarma gibi çeşitli kurumlardan tarafımıza gönderilen ve geçici süre ile misafir ettiğimiz 37 kadın, 19 çocuk da kurumdan faydalanmıştır.

2009 YILI FAALİYETLERİ

Merkez İlköğretim Okulları Arası Bilgi Yarışması düzenlendi.

 

 

Sanat ve Bilim Akademisi öğrencileri Bolu Güzel Sanatlar Lisesinde hazırladıkları Birleştirilmiş Sanat Eğitimini örnekleyen resim, müzik, dans koreografisinden oluşan bir program sahneledi.

 

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İlköğretim 6-7-8. Sınıflar arasında açılan "Hepimiz Kardeşiz" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Belediye Başkanı İsmail BAYRAM'dan aldı.

 

 

Müdürlüğümüz adına Düzce Sanat Organizasyonu Grubu tarafından hazırlanan "Yarını Akıl Yapar" adlı çocuk oyunu Gençlik Merkezi Sahnesinde izleyici ile buluştu. Oyunun sonunda Belediye Başkanı İsmail BAYRAM çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

 

 

 

Manisa'nın Karaağaçlı Beldesinde düzenlenen Balkan Türkleri Buluşması Şenliği'ne, Belediyemiz adına Sanat ve Bilim Akademisi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup katıldı. Grup Göç Oratoryosu ve Rumeli Türküleri konseri verdi.

 

 

Müdürlüğümüz organizasyonu ile Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram Anneler Günü nedeniyle Düzce Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve çiçek armağan etti. Başkan Bayram daha sonra da hastanenin diğer servislerinde yatan hastaları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.

 

 

Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Düzce Belediye Başkanlığı tarafından 'Gebelik ve Annelik Duygusunun Gelişimi' konulu bir konferans düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeki Sayman katıldı.

 

 

Müdürlüğümüz desteği ile İsmetpaşa İlköğretim Okulu tarafından hizmet binamızda Psikolog ve Eğitim Uzmanı Özkan ŞENOL`un konuşmacı olarak katıldığı "Çocuklarda Okul ve Ders Problemleri" konulu konferans düzenlendi.

 

 

Müdürlüğümüz desteğiyle Lösev (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) Müdürlüğümüzün konferans salonunda hastalıkla mücadele eden ailelere konferans verdi. Sosyal Hizmetler Görevlisi Gülhan ERBİL tarafından verilen konferansta ailelerin sorunlarını dinleyip, vakıf ve çalışmaları, sağladıklar yardımlar hakkında bilgi verdi.

 

 

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açılan Aşçılık Kursu öğretmen ve öğrencileri Belediye Başkanı İsmail BAYRAM ve Başkan Yardımcılarını hazırladıkları öğle yemeğinde ağırladı.

 

 

Müdürlüğümüz personeli düzenlenen yemekli gecede gönlünce eğlenme fırsatı buldu.

 

 

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle, 1 Haziran 2009 Pazartesi günü, Düzce'de yaşayan 15 lösemili çocuk ve ailelerine Belediye Başkanı İsmail BAYRAM tarafından, müdürlüğümüz organizasyonuyla, hizmet binamızda yemek verildi. Yemek sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve çiçek dağıtıldı.

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Eylül ayı başında 16 branşta açılan 24 Meslek Edindirme Kursu düzenlenen yılsonu sergisi ile sona erdi. Kursiyerlerin el emeklerinin görücüye çıktığı serginin açılışını Düzce Valisi Bülent KILINÇ ve Belediye Başkanı İsmail BAYRAM birlikte yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta sergilenen eserler büyük beğeni topladı.

 

 

Uygulamalı Tiyatro kursu kursiyerlerinin hazırladığı müzikli güldürü 'Komedi Kabare' ise Gençlik Merkezi Sahnesinde izleyicilerle buluştu.

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat ve Bilim Akademisi öğrencileri tarafından çevre konulu canlı performans Anıtpark'ta sergilendi.

 

 

Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan gösteri çevre kirliliği teması içeriyordu. 2 öğrencinin 1 saatte tamamladığı ve atıkların çevreyi ne kadar üzdüğünü anlatan resim Düzce Valisi Bülent KILINÇ, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail TANYEL, ve çok sayıda vatandaş tarafından ilgi ile izlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Centrum Özel Ankara Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nin ortaklaşa hazırladıkları organizasyon ile "Çocuk Sahibi Olamayan Aileleri Bilgilendirme, Tedavi Olanakları ve Rahim Ağzı Kanseri" konulu konferans düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonundaki konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Recai PAPUÇCU, Op. Dr. Gürhan KELEŞ ve Op. Dr. Mehmet ÖZTÜRKMEN katıldı.

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile ilköğretim 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik ÇİZGİ FİLM şenliği düzenlendi. Şenlikte Çanakkale Destanı, Kelile Dimne-Tepegöz-Hazerfen Ahmet Çelebi, Nasrettin Hoca- Ben Bir Küçük Cezveyim isimli çizgi filmler gösterildi.

 

 

Mehter ekibimiz Çilimli'deki İbrahim Hoşver İlköğretim Okulu'nun yılsonu sergisi açılışına katıldı. Mehterin gösterisi, izleyiciler tarafından ilgi ve beğeni topladı.

 

 

Müdürlüğümüz desteği ile hazırlanan Şehit Teğmen Uğur Altan İlköğretim Okulu yılsonu gecesi etkinlikleri Belediye Başkanı İsmail BAYRAM, Başkan Yardımcısı Vahap DEMİREL ve çok sayıda izleyiciden büyük alkış aldı.

Meslek Edindirme Kursu bünyesinde açılan Resim Bölümü Öğretmeni Aykut TOKAÇOĞLU ve 17 öğrencisinin 1 yıllık çalışmalarının ürünü olan 43 özgün eser ve 36 teknik çalışma Düzce Belediyesi Sergi Salonu'nda halkın beğenisine sunuldu.

 

 

Babalar Günü nedeni ile açılan 'Benim Babam Büyük Adam' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler Başkanlık Makamında düzenlenen törenle ödüllerini Belediye Başkanı İsmail BAYRAM'dan aldı.

 

 

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü etkinlikleri çerçevesinde Müdürlüğümüz Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan 'Kan Bağışı' konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü desteklerinden dolayı Müdürlüğümüze plaket verirken, Düzce Kan Merkezi Müdürlüğü de oyunculara Başarı Belgesi ile teşekkür etti.

 

 

Resim - Müzik - İngilizce - Drama - Yaratıcı Düşünce Egzersizleri - Mehter branşlarında hizmet verecek olan Düzce Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Yaz Kültür Okulları açıldı.

 

 

 

 

Spor Etkinlikleri
Ankara Boks Turnuvası
İstanbul Karate Turnuvası
Antalya -Belek Yağlı Güreş Turnuvası
Antalya -Kepez Yağlı Güreş Turnuvası
Antalya -Kumluca Yağlı Güreş Turnuvası
Makedonya Yağlı Güreş Turnuvası
Türkiye Okçuluk Federasyonu Okçuluk Minik-Yıldız Türkiye Şampiyonası

 

 

Kırklareli Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası

 

 

Türkiye Boks Federasyonu Küçük Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

 

 

 Futbol - Basketbol - Voleybol - Masa Tenisi - Boks - Okçuluk - Karate - Satranç branşlarında

Yaz Spor Okulları açıldı.

 

KAMPANYALAR

 

 

Kardeş Olalım Mı?
Proje; Çocuklara kardeşliğin, sevginin, dostluk ve dayanışmanın önemini anlatmak ve bu anlayışla yaşama katılmalarını sağlamak amacı ile planlanmıştır.

Kardeş Olalım mı? Projesi ile Düzce Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar ile bu çocuklara yardım edecek, kendi imkânlarını paylaşacak çocukları buluşturmak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında buluşturulan çocukların yardımlaşması sağlanacak, seçecekleri kardeşlerine onları mutlu edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak hediyeler göndermelerine aracılık edilecektir. (bir kalemini, kullanmadığı paltosunu, ayakkabısını vb.)

Sizde bir çocuğu kardeşi olarak sevindirmek istiyorsanız bize ulaşın.

ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Yaratıcılık Engel Tanımaz
Proje; engelli vatandaşların, yeteneklerini yaşadıkları sosyal alanda kullanarak çevreleriyle eşit koşullularda ilişki sürdürmelerini sağlamak ve böylece bireylerin özgüvenini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Kültürel kaynaşma, sosyal rehabilitasyon ve fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmak, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan doğal bir eğitim alanı oluşturmak hedefler arasındadır.

Ayrıca; engelli vatandaşlarımıza sanat eğitimi vererek kendilerini ifade etmelerine, yeni fikirler üretmelerine, topluma aktif ve eşit katılım sağlamalarına olanak tanımak da hedeflenmektedir.

Projenin en temel hedefi sanatı kullanarak sosyal dışlanmayı kırmak, engelli bireylerin aktif ve üretken olmalarını sağlamaktır.

Proje kapsamında öncelikle 2 pilot sınıf oluşturulması planlanmaktadır. Varolan yeteneklerin keşfinin ardından uygulama alanı belirlenecek, eğitimler o yöne kaydırılacaktır.

Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Düzce Çocuk Yuvası'nda kalan 32 çocuk havuzda keyifli bir yaşadı. Belediye Başkanı İsmail BAYRAM'ın eşi Elka Bayram da gün boyu çocukların eğlencesine katıldı.

 

*Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında, her yıl farklı şehirlerden ilimize gelen öğrenciler; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle hafta boyu gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.    

*Düzce Belediyesi Düzce`de bir ilki gerçekleştirerek Düzce'de açık hava sinema günleri düzenledi. Düzenlenen açık hava sinemasında kentin birçok mahallesinde film gösterimleri yapıldı. Sinema Günleri geleneksel olarak her yıl düzenleniyor. 

*Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayını renklendirmek ve esnafa destek sağlamak amacı ile ramazan etkinlikleri düzenledi. Programda; Kültür Bakanlığı, TRT ile ulusal ve yerel sanatçıların yer aldığı konserler dizisinin yanı sıra Ramazan geleneği olan Hacivat ve Karagöz ile Kukla Gösterileri ile Düzceli gençlerin sokak dansları beğeni topladı.

Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türk Dil Kurumu Başkanı Şükrü Haluk AKALIN'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta Türkçenin yabancı dillerle birlikte kullanılmasına ilişkin örneklemeler verildi. Konferansın sonunda Akalın Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram'a işyerlerinde Türkçe isim kullanılmayı teşvik için çıkarılan Belediye Meclisi kararı ve dil konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle plaket takdim etti.

*8 Mart Kadınlar Günü her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
 
*Başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacı ile İstanbul'daki tarihi mekânlara kültür gezisi düzenlendi. İlköğretim okulu öğrencilerinin katıldığı gezi kapsamında; Miniatürk, Fetih Panorama Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya, Dikilitaş, Alman Çeşmesi, Yılanlı Sütün, Türk İslam Eserleri Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi gezildi.
 
*Türkiye'nin Kayıp Halkası 'Sivil Toplum' konulu konferansa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE katıldı. Mümtaz'er TÜRKÖNE'ye programda Doç. Dr. Faruk MERCAN eşlik etti.
 

                                 


Milli Piyango İdaresi'nin 9 Haziran 2010 çekilişi Düzce Kalıcı Konutlar Pazaryeri'nde yapıldı ve TRT 1'den canlı olarak yayınlandı. Düzce Belediye Başkanı İsmail BAYRAM canlı yayında Düzce'nin coğrafi konumu ve turistik özellikleri hakkında bilgi verdi.

*Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 10 Mayıs'ta kutlanılan "Sağlık İçin Hareket Et" günü nedeniyle, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 13 Mayıs 2010 tarihinde, beden ve ruh sağlığının önemine yönelik konferans düzenlendi. Sağlıklı yaşamın önemine değinen konuşmacılar, günümüzün en büyük hastalığı kabul edilen obezite konusunda da bilgiler verdi.

*Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemek yarışması oldukça neşeli geçiyor. 

*Meslek Edindirme kurslarında İngilizce Eğitimi alan öğrenciler kendi aralarında yarışarak bilgi seviyelerini ölçüyor.
 
*Şehir Tiyatrosu tarafından her yıl 23 Nisan haftasında aynı anda üç farklı sahnede birden üç farklı çocuk oyunu sahneleniyor. Hafta boyunca oyunları yaklaşık 7 bin öğrenci izliyor.
 
*İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanmış çizgi filmler, İlköğretim okullarında sergileniyor. 
                            
                          

Şehir Tiyatrosu 2010 sezonunda perdelerini "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunla açtı. Oyun 24 hafta boyunca her Salı akşamı izleyici ile buluştu.
                              
*Şehir Tiyatrosu tarafından açılan Uygulamalı Drama kursu öğrencilerinin sahneye koyduğu skeçler Düzcelilerden büyük ilgi gördü.

                                         

Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu İş Eğitim Merkezi ve İş Okulunda eğitim gören engelli öğrencilerin hazırladığı 'Altın Çocuk Film Festivali' müdürlüğümüz desteğiyle, 14 Mayıs Cuma Günü Gençlik Merkezi Tiyatro Salonunda  gerçekleştirildi.
Engelli öğrenciler tarafından Yeşilçam ve Hollywood filmlerinin seçkin örneklerinden karelerin canlandırıldığı Altın Çocuk Film Festivali'nde 21 film çocukların gözünden yeniden canlandırıldı.

                                      

Özürlüler Vakfı tarafından Belediyemize bağışlanan özürlülere uygun Fitness aletleri Yeşil Düzce Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi bahçesine yerleştirildi Açık Alan Fitness Aletleri Oyun Parkı'nın açılışı Düzce Belediye Başkanı İsmail BAYRAM ve Özürlüler Vakfı Başkanı tarafından yapıldı.

                                   

Görme engelli vatandaşlarımıza düzenlenen iftar yemeği sonrasında  "Beyaz Baston" dağıtımı yapıldı.

*Hilmi Çilingir Huzurevi'nde huzurevinde kalan yaşlılarımızın keyifli bir akşam geçirmesi amacıyla yemekli eğlence düzenlendi. Gecede Düzce Belediye Başkanı İsmail BAYRAM yaşlılarımızı yalnız bırakmadı. Eğlence her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

                            

Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlenen konferansa konuşmacı alarak katılan Gazeteci -Yazar Güngör URAS, mesleğin kutsallığından bahsetti ve yerel medya mensuplarının soruları yanıtladı.                                    
Söyleşinin sonrası Düzce'deki basın mensuplarıyla birlikte yemek yiyen Uras'a Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Demirel tarafında plaket verildi.

*14 Ocak 2011 tarihinde Kanal 7 televizyonunda yayınlanan ''İkballe Diyar Diyar ''programı Aşçılık Kursu'nu ziyaret etti. Düzce'nin yöresel yemeklerini tanıtımını yapan kursiyerler Kanal ' ekranlarında yayınlanan programda yer aldı.

*Ünlü yazar ve şair Sunay Akın'ın 'Sunay Bey Tarihi' adını verdiği tek kişilik gösterisi ile Düzce Üniversitesi konferans salonunda Düzcelilerle buluştu Sunay Akın Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinden enteresan örnekler sundu. Seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan gösterinin sonunda Düzce Belediye Başkanı İsmail BAYRAM Sunay Akın'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

*İlköğretim öğrencileri Çanakkale Destanı'nı düzenlenen film gösterisinde ilgiyle izledi.

*"Düzceli Gençler Tarihleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında Düzce merkezde eğitim gören lise öğrencileri Şanlı Çanakkale Zaferi'nin yaşatıldığı şehitlik ve anıtları görme imkânı buldu.

*Öğrenciler Planetaryum'la (Gezgin Evi) 3 boyutlu uzay yolculuğuna çıktı. Öğrencilerin modern bilimle buluşmasını sağlamak amacıyla Belediye Hizmet Binası önünde Planetaryum çadırı kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen okullardan 6.7.ve 8.sınıf öğrencilerin izlediği gösteri 12 gün boyunca devam etti. Uzayın keşfini yaklaşık  5.000 çocuk ve yetişkin izleme imkanı buldu.

*Düzce Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri her yıl birbirinden eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Tüm Türkiye'den güreşlere katılan güreşçiler dereceye girebilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor.

*2010-2011 sezonunu kapatan Düzce Belediyespor antrenörlerine düzenlenen yemekte Belediye Başkanı İsmail BAYRAM tarafından plaket verildi.

*Düzce Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti veren öğretmen ve öğreticilerin verdiği eğitimin kalitesini arttırmak, yeni bakış açıları kazandırmak, bilgi ve yeteneklerini sınama imkânı bulmalarını sağlamak amacı ile "Eğitimcinin Eğitimi" konusunda bir proje hazırlandı.
Proje; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) Teknik Destek Hibeleri kapsamında hazırlanmış ve onaylandı.
Proje kapsamında; eğitimde temel ilkeler, ön hazırlık ve eğitim ihtiyaçları analizi, eğitim planlama ve oluşturma, eğitimcinin işi ve rolü, eğitim uygulama, eğitim sonuçlarını ölçme ve değerlendirme gibi konu başlıkları çerçevesinde eğitimcilerin hizmet kalitesi arttırılması planlanmıştır. Verilen eğitimler eğitimcinin önce kendini sonrasında da hedef kitlesini tanımasına olanak sağlandı. Proje 21-22-23 27-28 Haziran tarihlerinde uygulandı.
                                 
*Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen halkoyunları kursları, Kafkas Kültür Derneği, Abhaz Kültür Derneği, Gürcü Kültür Derneği, Karadeniz Kültür Derneği, Balkan Kültür Derneği, Kırım Kültür Derneği ve Roman Kültür Derneği işbirliği ile yürütülüyor.

*Çevre Savaşı adlı oyun 21-22 Ocak 2011 tarihleri arasında 6 seans oynandı ve 1800 öğrenci tarafından ücretsiz olarak izlendi.
 
*2010 sezonunda Şehir Tiyatrolarının hazırlamış olduğu ilk oyun, Tamirci 12 hafta boyunca her Salı ücretsiz olarak Gençlik Merkezi Salonunda izleyici ile buluştu.
                                   
*2010 sezonunda Şehir Tiyatrolarının hazırladığı 2. oyun Padişah-ı Hali Osman Düzceli sanatseverlerle buluştu.

 

'Engelliler Haftası' nedeniyle Gölyaka Kültür Park'ta etkinlikler düzenlendi. Gölyaka Beyaz Baston Derneği'nin de destek verdiği etkinlikte engelliler için piknik de yapıldı. Düzce Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği etkinliğe Düzce Valisi Vasip Şahin, Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram, Gölyaka Belediye Başkanı Nihat Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Bayraktar, Vahap Demirel, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve 500 civarında davetli vatandaşımız (engelliler ve aileleri) katıldı.

*Ramazan ayı nedeniyle İstanbul'daki kutsal mekanlara, 50 yaş üstü bay ve bayanlar için "inanç turu" düzenlendi. Ücretsiz olarak düzenlenen günübirlik gezi programı kapsamında  Şakirin Camii, Süleyman Hilmi Tunahan Kabri, Aziz Mahmud Hüdai Türbesi, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Hırka-ı Şerif Camii, Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Camii ziyaret edildi.

                              

Düzce Belediyesi Doğu Marmara İlleri Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu'nun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlerini ağırladı.
Markalaşma Toplantıları başlığı altında Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda kültürel ve sosyal çalışmalar değerlendirildi.

 

                                  

Sizde kendi sosyal sorumluluk projenizi hazırlayın, birlikte uygulayalım sloganı ile yola çıkan Düzce Belediyesi. 'Fikirler Yarışıyor" proje yarışması ile herkesi sosyal sorumluluk projeleri konusunda düşünmeye davet ediyor. 
Birlikte yönetim anlayışı gereği vatandaşlarla görüş ve işbirliği esaslarını dikkate alan Düzce Belediyesi 'Fikirler Yarışıyor" proje yarışması ile de sosyal hizmetler konusunda yapacağı hizmetleri şekillendirmeyi amaçlıyor.

 

                                  

Hizmet kalitesini artırmak için her geçen gün yenilenen ve yeni çalışmalar yürüten Düzce Belediyesi "Düzce Belediyesi Gönüllüsü" dönemini başlatıyor. Katılımcı yönetim anlayışını her anlamda hayata geçirmek için çalışmalar yürüten Düzce Belediyesi'nde, "Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği" uygulamaya geçiyor. 18 yaşını doldurmuş olan herkes ve velisinin iznini almak şartıyla 12 yaşından büyük olanlar, gönüllü belediyecilik yapmak üzere müracaat edebilecek. 

                                   
Halkın gündelik yaşamını çağdaş kent koşullarına taşımayı amaçlayan Düzce Belediyesi; katılımcı belediyecilik anlayışı gereği, yapılacak hizmetlerin planlamasını da yine katılımcı uygulamalarla yapıyor.
Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün başlattığı uygulama ile kentte yapılacak sosyal ve kültürel hizmetler yine Müdürlük bünyesinde hizmet veren tüm birimlerin katılımı ile planlanacak ve hayata geçecek.
Düzce Belediyesi'nin hizmet anlayışı çerçevesinde hazırlanan projeler, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı A. Vahap DEMİREL'in de katıldığı toplantıda tüm müdürlük personeli tarafından değerlendirildi. 

 


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 23203

 
DİĞER BAŞLIKLAR
Özel Kalem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizmetler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 
DİĞER KLASÖRLER
Organizasyon Şeması
06
Site Yönetimi Düzce Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Web7k 2010, K7