MECLİS KARARLARI

MAYIS AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TUTANAK ÖZETİ
Seçim Dönemi
Toplantı Tarihi 02 Mayıs Pazartesi 2011
Toplantı Saati
Birleşim 1. Birleşim
Açıklama

 Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 02.05.2011 Pazartesi günü saat 19:00'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı İsmail BAYRAM   Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Açılış ve yoklamada Üyelerden Bayram BAYRAKTAR, Özcan DEMİRBAŞ, Ergin ÇELİKAĞ, Orhan UÇAR, Ebru UZUN, Durmuş ARSLAN, Recep PAK, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Murat SAYDAM, Muammer ŞAHİN, İrfan DURSUN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, Muzaffer ALİ DUMAN, İsa ESER, Kemal GÜNAYDIN, Yalçın BALABAN, Ayhan CİCU, Hakan ÇETİN, Fatma CAN, Erkan ARSLAN, Hülya ERSOY, Janberk ÖZCANOĞLU, Nizamettin TOPALOĞLU'nun katıldığı, Sadık Buğra TOKER, M.Sadi İŞBİLEN,  Remzi CANPOLAT, Ayşe Funda HİÇYILMAZ, İsa ŞENGÜLOĞLU, Numan Tolga TAŞKIN, Hilal KAŞKIR'in izinli olarak katılmadığı görüldü.

 

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Mayıs ayı 1. birleşim 1. oturumuna başlandı.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme alınması istenilen 2011 Yılı bütçesine aktarma yapılması, Sancaklar  sokak isim değişikliği, Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Hüküm Değişikliği, Metek, Yahyalar ve Nalbantoğlu Mahallelerinde tahsis değişikliği, Aziziye yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi, Kültür yapı nizamı ve yol düzenlemesi, Beyciler konut alanı ve yeşil alan düzenlemesi, Çay yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi, Ağa, Hamidiye, Karahacımusa,  Mergiç, Cedidiye ile Aziziye Mahallelerinde 5 yıllık imar programına alınma talepleri, Çay yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi ile blok nizam talebi, Azmimilli yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi, Ağa mahallesi  konut, sağlık tesisi ve park alanı tahsislerinin yeniden düzenlenmesi, Dereli Tütüncü sosyal- kültürel tesis alanı tahsisi, Cumhuriyet blok nizam talebi, Yerleşik alan sınırları belirlenmesi, Darıcı ilave imar planı yapılması, Akçakoca Çiçekpınar köyünde tahsis değişikliği, Şıralık Belediye tahsisli parselde Belediye Başkanına yetki verilmesi konuları sırası ile oybirliği ile gündeme alındı.

 

Gündemin 1. maddesi, 2010 yılı kesin hesap özeti,

 

2.maddesi, Su bedeli ücret belirlenmesi taleplerinin plan ve bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

3. maddesi, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Ercan BAYDİLLİ'nin  boş bulunan Fen İşleri Müdürü kadrosuna da vekaleten görevlendirilmesi hakkında meclise bilgi verildi.

 

4.maddesi, 9 adet yeni, 3 adet ertelenen olmak üzere 12 adet imar planı tadilat talebinin imar komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

 

5. maddesi, 2011 Yılı Belediye Bütçesine aktarma yapılması talebinin plan ve bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

6. maddesi, Cedidiye 132 ada 33 parsel malikleri tarafından yaptırılacak inşaatın kat irtifakına esas olacak projesinde Düzce Belediyesine ayrılacak bağımsız bölümünün tesbiti ve Düzce Belediyesinin katılım şeklinin belirlenmesi, diğer parsel malikleriyle sözleşme yapılması konularında Belediye Başkanı İsmail BAYRAM'a yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

7. maddesi,  Sancaklar Mahallesi Ataseven Sokakta isim değişikliği,

 

8. maddesi, Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği,

 

9., 10., maddelerinde, Metek, Yahyalar ile Nalbantoğlunda tahsis değişikliği,

 

11. maddesi, Aziziye 1180, 1181, 1182 parsellerde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi,

 

12. maddesi, Kültür 39 ada 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde yapı nizamı ve yol düzenlemesi,

 

13. maddesi, Beyciler Mahallesinde konut alanı ve yeşil alan düzenlemesi,

 

14. maddesi, Çay 171 ada 24 parselde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi taleplerinin imar komisyonuna havalesi oybirliği ile,

 

15. maddesi, Ağa mahallesi 224 parsel, Hamidiye 200 ada 98 parsel, Karahacımusa 447 parsel, Mergiç 161 parsel, Cedidiye 139 ada 15, 16 parseller, Cedidiye 136 ada 19 parsel, Aziziye 1850 parselin 5 yıllık imar programına alınması taleplerinin 5 yıllık imar programı komisyonuna havalesi oybirliği ile, 

 

16. maddesi, Çay mahallesi 165 adada yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi ile blok nizam talebi,

 

17., 18. maddelerinde, Azmimilli  243 ada 1 parsel ile 217 ada 199 ve 298 parsellerde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi,

 

19. maddesi, Ağa Mahallesinde konut, sağlık tesisi ve park alanı tahsislerinin yeniden düzenlenmesi,

 

20. maddesi, Dereli Tütüncü 289 parselde Sosyal-Kültürel tesis alanı tahsisi,

 

21. maddesi, Cumhuriyet  102 ada 89 parselde blok nizam,

22. maddesi, Yerleşik alan sınırları belirlenmesi,

 

23. maddesi, Darıcı Mahallesinde ilave imar planı yapılması,

 

24. maddesi, Akçakoca Çiçekpınar köyünde tahsis değişikliği taleplerinin imar komisyonuna havalesi oybirliği kabul edildi.

 

25. maddesi, Şıralok Mahallesi 676 parselde Düzce Belediyesine tahsis edilen alanda tahsis amacına uygun tesis yatırımları gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren dernek veya vakıflarla hertürlü sözleşmeler imzalamaya Düzce Belediye Başkanı İsmail BAYRAM'a yetki verilmesi oybirliği ile  kabul edildi. 

 

Bu toplantıda  224 no'dan  248 no'ya kadar olmak üzere 25  adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki toplantının  06.05.2011 Cuma günü  19:00'da yapılmasına kararla toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail BAYRAM Belediye Başkanı

Fatma CAN

Katip Üye

Ebru UZUN

Katip Üye

 


Site Yönetimi Düzce Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Web7k 2010, K7